top of page

KVALITA A DOHLED

Výrazně si zakládáme na kvalitě poskytovaných služeb a servisu, čemuž také plně podřizujeme navrhované řešení a to nejen po technologické, ale také procesní stránce. Kvalita poskytovaných služeb vychází z využití proaktivního dohledu, kdy je problém diagnostikován a řešen proaktivně v okamžiku jeho vzniku.

Vlastnosti dohledu

DEFINICE SÍŤOVÉ TOPOLOGIE PRO JEDNODUCHÉ SLEDOVÁNÍ DOSTUPNOSTI PRVKŮ

PROAKTIVNÍ MONITORING S MOŽNOSTÍ DEFINICE REAKCÍ NA UDÁLOSTI.

MONITOROVÁNÍ SÍŤOVÝCH SLUŽEB SMTP, POP3, HTTP, SSH, atd.

NOTIFIKACE O ZJIŠTĚNÝCH PROBLÉMECH VE FORMĚ EMAILU, NEBO SMS

VYTVÁŘENÍ STATISTIK O VÝPADCÍCH A DOSTUPNOSTECH SLUŽEB

REPORTOVÁNÍ, SLEDOVÁNÍ TRENDŮ A MONITOROVÁNÍ SLA

MONITOROVÁNÍ POMOCÍ AGENTŮ ČI POMOCÍ SNMP.

MONITOROVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH  PROSTŘEDKŮ

V návaznosti na proaktivní dohled a smluvní podmínky, poskytuje NHK Solutions služby včetně garantované kvality (SLA). Garantované parametry služeb lze ve smlouvě o SLA konfigurovat dle nároků na kvalitu služby v těchto režimech:

REAKČNÍ DOBA

DOBA ODSTRANĚNÍ PORUCHY

DOSTUPNOST CENTRÁLNÍHO PROPOJE​

SLA PRO PRŮZKUM A REALIZACI SLUŽBY

DOSTUPNOST HOT-LINE

DOSTUPNOST SKLADU NÁHRADNÍCH DÍLŮ

SERVISNÍ HODINY PRO ZÁSAH NA ÚČASTNICKÉM TERMINÁLU

bottom of page